بررسی مقاومت مصالح حاصل از بازیافت نخالههای ساختمانی جهت استفاده در لایههای روسازی

تعرفه تبلیغات در سایت

آخرین مطالب

آرشیو مطالب

امکانات وب

حجم روزافزون مواد و زبالههای شهری به خصوص نخالههای حاصل از تخریب ساختم انها و باف تهای فرسوده شهری , 
مشکلات فراوانی را در شهرهای بزرگ بوجود آورده است . مشکلات زیست محیطی که در اثر دفع غیر اصولی و غیر فنی 
این مصالح پدید آمده , اعتنا دانشمندان درسمت بازیافت این مواد را به خویش جلب کرد ه اس ت . آمارهای جانور از 
مخلوط نخالههای ساختمانی شهرهای ایران بزرگ نشان م یدهد که خشت و م لات ماسه سیما ن/ بت ن , دو ماده اصل ی 
تشکیلدهنده نخالههای ساختمانی می باشند . در تحقیق حاضر قابلیت بازیافت این مصالح و بکاربردن آن‌ها به صورت بی واسطه و یا این که بعد از بهسازی و ثبت , در لایههای روسازی منش و یا این که زیراساس مورد بررسی قرار گرفت ه اس ت . در‌این راست ا , ابتدا آزمایشهای پهناور فیزیکی و مکانیکی بر روی خشت , ملات ماسه سیمان و یا این که ترکیباتی از دو ماده انجام پذیرف ت . نتایج آزمایشها بیان‌کننده قابل استعمال بودن این مصالح در ذیل مبنا و در راههای رتبه دو می باشند .

به مراد ارتقاء کیفیت این 1 و در CBR مصالح , دو روش مورد به کار گیری قرار گرفته است . در روش نخستین با جایگزینی مصالح با مصالح مرغوب , ارتقاء 
روش دوم با اضافه کردن سیمان با درصدهای گوناگون مصالح بازیافت ی , مقاومت فشاری این مواد بررسی شده اس ت . 
آزمایشهای تکمیلی بیان‌کننده ارتقاء کیفیت و قابل استعمال بودن این مصالح در لایههای راهسازی است . 
در کشورهای در حال پیش رفت , نخالههای ساختمانی بخش بزرگی از آشغال شهری را به خویش اختصاص میدهند که علاوه بر هزینه زیاد برای دفع آن , عواقب نامطلوبی بر محیط زیست هم دارا هستند . 
حجم نخالههای ساختمانی به حدی است که اکنون این قضیه خیر فقط در کشور ایران بلکه در کشورهای توسعه یافته هم یک ایراد اجتماعی . [Poon , Kou and Lam , و زیست محیطی است [ 2002 بازیافت نخالههای ساختمانی خیر فقط به مراقبت منابع ارگانیک و محیط زیست یاری می‌کند , بلکه با بکارگیری روشهای علمی , توجیه اقتصادی هم دارااست . از سمت دیگر بهرهبرداریبیش تر از حد از منابع ارگانیک برای ساخت راهها , ایجاد بتن , خشت و بقیه مصالح ساختمانی , فقدان مصالح ارگانیک را نیزدر پی داشته است . 
حجم نخالههای بنایی ناشی از تخریب ساختمانها در کشورهای اروپایی رقم بزرگی را در بر میگیرد , به طوری که علاقه مندان محیط زیست بیش تر از پیش نگران بهداشت جامعه شدهاند . در سرزمین فنلاند بیش تر از یکمیلیون بدن ضایعات ساختمانی 
و در دو شهر اساسی استرالیا , [Wahlstrom , ( et . al . ) , 2002 ] 0 میلیون بدن بتن از تخریب ساختمانها بر جای / هر ساله نزدیک 7 . [Nataatmadja , and Tan , می ماند [ 2000 حجم فراوان بسیار نخالههای ساختمانی و دفع غیر اصولی آن‌ها 
مشکلات فراوانی برای شهرها ساخت کرده که اهم آن‌ها عبارتند از : 
. [Jang and Townsend , • مشکلات زیستمحیطی [ 2001 
. [La Cross and Graves , • مساله بهداشتی [ 2000 
• نیاز به مکان دفن آشغال 
• ساخت چشمانداز غیر مناسب 
افزون بر مسایل فوق , به دلیل نیاز روز افزون به مصالح سنگی , برداشت از منابع ارگانیک که اکثر وقت ها در مسیر رودخانه ها وجود دارا‌هستند , باعث به پیدایش سیلابهای خطرناک شده‌است . همینطور ریختن نخالههای ساختمانی در کنار و یا این که بستر رودخانهها موجب تغییر و تحول نظام ارگانیک رودخانه و ورود مواد زیان آور جان دار در‌این نخاله . ( در چرخه آبهای زیرزمینی میشود یکی شایسته ترین مکانهای به کار گیری از نخاله های بازیافتی , لایههای روسازی منش است , ب ه گونهای که در بخش اعظم Akash , کشورها این قضیه در درحال حاضر بررسی است [ 2007 . [Huang , 2003 , Rockliff , 2000 , با دقت به نبود مصالح مطلوب راهسازی که اکثر اوقات , مصالح رودخانهای و یا این که سنگ شکسته حاصل از استخراج معادن می‌باشند و 
هم هزینه دوچندان استحصال و حمل این مصالح , راجع به بهرهگیری از مصالح بازیافتی در بخش اعظم کشورهای پیشرفته مثل آلمان , هلند , بلژیک و نروژ پژوهش ها متعددی صورت پذیرفته و هم استانداردهای ویژهای برای استعمال از این مصالح پایه گذاری کردن شده . [Rockliff , 2000 , Penning , 1989 and Suss , است[ 1989 قضیه بازیافت نخاله در کشور‌ایران سابقه دار طولانی نیست و بدین ترتیب دسترسی به آمار ظریف میزان ساخت و هم ادغام نخاله در سال های قبلی نقص‌ است . در مشهد که از یک بافت کهن و فرسوده برخوردار‌است , هر ساله در حدود یک میلیون بدن نخاله بنایی ایجاد می شود که در سه محوطه متعدد دفن 
میگردند [شهرداری شهر مشهد مقدس , 1385 ] . ترکیبات مهم نخاله های ساختمانی که قابلیت و امکان بازیافت آن‌ها بیشتر است خشت , بتن و ملات ماسه سیمان است . در تحقیق حاضر قابلیت به کارگیری خشت به تنهایی و یا این که ادغام خشت و بتن تحت عنوان مصالح مبنا یا این که زیراساس , مورد بررسی قرار می گیرد . به‌این خواسته بعداز مثال گیری و گزینش ترکیبات نخالهها , تست های واجب بر روی مصالح برگزیده انجام شد تا کیفیت نخاله های بازیافتی را تحت عنوان مصالح راهسازی بتوان بررسی کرد .  حمل نخاله در جنوب تهران

نویسنده : مدیر بازدید : 0 تاريخ : دوشنبه 20 فروردين 1397 ساعت: 23:46
برچسب‌ها : حمل نخاله.حمل نخاله ساختمانی.حمل نخاله در تهران,

پر مخاطب ها

خبرنامه

عضویت

نام کاربري :
رمز عبور :