سرویس کولر آبی و قسمت های گوناگون آن

تعرفه تبلیغات در سایت

آخرین مطالب

آرشیو مطالب

امکانات وب

سیستم کولر آبی‌رنگ از سه محل ورود برق , آب و هوا ساخته شده شده‌است و صرفا یک خروجی هوای مرطوب و خنک دارااست . کابل برق محل ورود کولر , یک کابل چهار فن ای است که هر کدام از چهارحرفه به ترتیب مرتبط با نل , پمپ آب , به دور نماید و بدور تند هست . آب محل ورود به کولر معمولاً از روش یک شلنگ 5 میلی متری تغذیه می شود که مستقیماً به یک شناور متصل می شود . هوا هم از روش روزنه های کولر که به وسیله پوشال پوشانده گردیده اند وارد کولر می شود . 


سرویس کولرآبی وقسمت های متعدد آن 


فرایندها و امکانات 

کولآبی از دو بخش گردش آب و گردش هوا تشکیل یافته است که‌این دو گردش بوسیله دو موتور جدا انجام می شود . سیستم گردش آب کولر به وسیله پمپ آب و سیستم گردش هوا بوسیله ی موتور دارای اهمیت کولر صورت می پذیرد . 
برای سرویس قسمت های متعدد کولر آبی قطعات و امکانات کولر آبی‌رنگ به سه گونه تقسیم بندی میگردند : 

– الکتریکی : مشتمل بر کلید سه دکمه ای جدا و وصل , پمپ آب و موتور کولر 
– مکانیکی : مشتمل بر توربین هوا , تسمه و شناور 
– اثبات : روزنه ها , بدنه , اتصالات کانال ی آبرسانی و شیر تخلیه 

گذشته از هر چیز حتمی است از خاموش بودن کولر و عدم اتصال جریان برق با اهمیت ( فاز ) به کولر مطمئن گردید . در شرایطی‌که کولر دارنده فیوز جدا است آن را جدا فرمایید در غیر این صورت با پشت دست به بدنه کولر بزنید تا از برق نداشتن آن مطمئن گردید . 

از هر که باطن خانه و پای کلید انقطاع و وصل ایستاده است ابتدا بخواهید کولر را یک توشه انقطاع و وصل نماید تا مطمئن گردید در حالا خدمت کولر خودتان می‌باشید خیر کولر همسایه! 
ابتدا باید روزنه های خروجی باد کولر را در اتاق ها و تالار های خانه گشوده نمایید تا در صورت آغاز به کار کولر به موتور آن فشار وارد نشود . 
بعداز این ها روزنه های خویش کولر را گشوده نمائید . برای مفتوح کردن درپوش کناری کولر , درپوش را از محل منحصر گرفته و به صورت عمودی به طرف بالا بکشید تا نصیب تحتانی آن از بدنه جدا گردد . آن گاه درب را به طرف بیرون کشیده آن را خارج بیاورید . 

درصورتی که که پوشال آن کهنه شده‌است آن را ردوبدل نمائید یا این که در غیر این صورت آنها را با آب بشویید تا خاک های آن وارد فضای کولر نشود . 
روزنه اطمینان آب را با توجه گشوده نموده و تشتک ذیل را با شلنگ آب عالی بشویید . در حالتی که کف کولر رسوب متعددی گرفته میتوانید به یاری مواد جرمگیر شستشو را انجام دهید . 
در حالی که آب کولر تخلیه شده‌است , از هر کس پای دکمه ی جدا و وصل کولر ایستاده است بخواهید به ترتیب و یکی یکی دکمه ها را بزند تا از سالم پمپ آب و موتور کولر اطمینان حاصل فرمائید . معمولاً قطعات الکتریکی نیازمند خدمت نیست و قابل تعمیر نیز نیست یا این که بها تعمیر ندارد و در صورت از کار افتادن خوب تر است بده بستان شود . 
برای خدمت کولر آبی‌رنگ و قسمت های متفاوت آن قطعات مکانیکی باید در اختیار گرفتن و بازدید شود . محل اتصال محور توربین هوا به بولبیرینگ ها اضطراری است روغن کاری گردد . 
تسمه ی گرداننده ی توربین بایستی در یک حالت تعادلی باشد . یعنی خیر خیلی محکم و سفت باشد که به موتور فشار وارد نماید و خیر چندان شل باشد که موتور مبتلا گیرپاژ شود . در حالتی که که تسمه ازشرایط نرمال خویش بیرون شده و از اطراف آن نخ خارج زده , واجب است آن را بده بستان نمایید . 
واتر پمپ را گشوده نموده و بعد از پاک کردن رسوب آب از روی آن , واترپمپ را روغن زده و به صدق در محل خویش نصب نمائید . 
ناودان های ساکن در درپوش ها را منزه فرمایید تا منافذ آن گشوده شود 
با لبریز کردن تشتک تحتانی از آب و روشن نمودن واترپمپ اطمینان حاصل فرمائید که مسیر آب در شلنگ و سه راهه و آب پخش کن ها گشوده است 
همینطور بخوانید : کلیه مطالب و روش های مربوط به منزل تکانی 
در حالتی‌که محور موتور لقی داراست میتوانید با به کارگیری از واشر اختصاصی , لقی آن را بگیرید . اما لقی کم اشکالی ندارد 
یاتاقان ها را روغن کاری نمائید . 
شناور را طوری تهیه کنید که آبی رنگ از تشتک یا این که روزنه اطمینان به خارج نریزد . 
شناورهای سابق جان دار در بازار یا این که به طور دو قطعه پلاستیک زانویی صورت بودند که با یک پیچ تهیه و تنظیم به نیز متصل شده بودند و در انتهای آن یک حباب پلاستیکی قرار داشت و یا این که به طور یک میله ی فلزی متصل به یک حباب پلاستیکی بودند . اخیراً شناوری را به بازار معرفی شده‌است که مشکلات شناورهای سابق را ندارد و بر روی خویش حباب پلاستیکی از عدد 1 تا 8 مدرج شده و می توان مقدار ی آبباطن کولر را با گرداندن حباب به خیر تهیه و تنظیم کرد . 
شرایط کنونی نوبت آن است که فلکه ی آب کولر را گشوده فرمایید تا از سالم شناور کولر اطمینان حاصل فرمائید . با دست و به آرامی شناور را بالا بیاورید و مشاهده کنید که فعالیت جدا آب صورت می پذیرد یا این که خیر . در‌حالتی که آب به صدق وارد کولر نمیشود یا این که فعالیت جدا کاملا انجام نمیشود شناور باید بده بستان گردد . 
بعداز در دست گرفتن شناور نوبت به بستن دوباره شیر تخلیه و آبگیری کولر است . حتماً بعد از بستن شیر تخلیه از ذیل کولر آن را در اختیار گرفتن فرمایید که چکه نداشته باشد . در شرایطی که شناور صحیح تهیه و تنظیم شده باشد مرحله آب باید یک سانتی متر زیر خیس از حداکثر طول شیر تخلیه متوقف شود , در غیر این صورت می بایست شناور را صحیح تهیه فرمایید . ضمناً اعتنا نمایید که مرحله کولر نسبت به زمین می بایست مرحله باشد . یعنی کولر به نحوی واقع شده باشد که آب هم راستا آن توده نشود . سیستم کولر آبی‌رنگ از سه محل ورود برق , آب و هوا ساخته شده شده‌است و صرفا یک خروجی هوای مرطوب و خنک دارااست . کابل برق محل ورود کولر , یک کابل چهار فن ای است که هر کدام از چهارحرفه به ترتیب مرتبط با نل , پمپ آب , به دور نماید و بدور تند هست . آب محل ورود به کولر معمولاً از روش یک شلنگ 5 میلی متری تغذیه می شود که مستقیماً به یک شناور متصل می شود . هوا هم از روش روزنه های کولر که به وسیله پوشال پوشانده گردیده اند وارد کولر می شود . 


سرویس کولر آبی و قسمت های متعدد آن 

فرایندها و امکانات 

کولر آبی از دو بخش گردش آب و گردش هوا تشکیل یافته است که‌این دو گردش بوسیله دو موتور جدا انجام می شود . سیستم گردش آب کولر به وسیله پمپ آب و سیستم گردش هوا بوسیله ی موتور دارای اهمیت کولر صورت می پذیرد . 
برای سرویس قسمت های متعدد کولر آبی قطعات و امکانات کولر آبی‌رنگ به سه گونه تقسیم بندی میگردند : 

– الکتریکی : مشتمل بر کلید سه دکمه ای جدا و وصل , پمپ آب و موتور کولر 
– مکانیکی : مشتمل بر توربین هوا , تسمه و شناور 
– اثبات : روزنه ها , بدنه , اتصالات کانال ی آبرسانی و شیر تخلیه 

گذشته از هر چیز حتمی است از خاموش بودن کولر و عدم اتصال جریان برق با اهمیت ( فاز ) به کولر مطمئن گردید . در شرایطی‌که کولر دارنده فیوز جدا است آن را جدا فرمایید در غیر این صورت با پشت دست به بدنه کولر بزنید تا از برق نداشتن آن مطمئن گردید . 

از هر که باطن خانه و پای کلید انقطاع و وصل ایستاده است ابتدا بخواهید کولر را یک توشه انقطاع و وصل نماید تا مطمئن گردید در حالا خدمت کولر خودتان می‌باشید خیر کولر همسایه! 
ابتدا باید روزنه های خروجی باد کولر را در اتاق ها و تالار های خانه گشوده نمایید تا در صورت آغاز به کار کولر به موتور آن فشار وارد نشود . 
بعداز این ها روزنه های خویش کولر را گشوده نمائید . برای مفتوح کردن درپوش کناری کولر , درپوش را از محل منحصر گرفته و به صورت عمودی به طرف بالا بکشید تا نصیب تحتانی آن از بدنه جدا گردد . آن گاه درب را به طرف بیرون کشیده آن را خارج بیاورید . 

درصورتی که که پوشال آن کهنه شده‌است آن را ردوبدل نمائید یا این که در غیر این صورت آنها را با آب بشویید تا خاک های آن وارد فضای کولر نشود . 
روزنه اطمینان آب را با توجه گشوده نموده و تشتک ذیل را با شلنگ آب عالی بشویید . در حالتی که کف کولر رسوب متعددی گرفته میتوانید به یاری مواد جرمگیر شستشو را انجام دهید . 
در حالی که آب کولر تخلیه شده‌است , از هر کس پای دکمه ی جدا و وصل کولر ایستاده است بخواهید به ترتیب و یکی یکی دکمه ها را بزند تا از سالم پمپ آب و موتور کولر اطمینان حاصل فرمائید . معمولاً قطعات الکتریکی نیازمند خدمت نیست و قابل تعمیر نیز نیست یا این که بها تعمیر ندارد و در صورت از کار افتادن خوب تر است بده بستان شود . 
برای خدمت کولر آبی‌رنگ و قسمت های متفاوت آن قطعات مکانیکی باید در اختیار گرفتن و بازدید شود . محل اتصال محور توربین هوا به بولبیرینگ ها اضطراری است روغن کاری گردد . 
تسمه ی گرداننده ی توربین بایستی در یک حالت تعادلی باشد . یعنی خیر خیلی محکم و سفت باشد که به موتور فشار وارد نماید و خیر چندان شل باشد که موتور مبتلا گیرپاژ شود . در حالتی که که تسمه ازشرایط نرمال خویش بیرون شده و از اطراف آن نخ خارج زده , واجب است آن را بده بستان نمایید . 
واتر پمپ را گشوده نموده و بعد از پاک کردن رسوب آب از روی آن , واترپمپ را روغن زده و به صدق در محل خویش نصب نمائید . 
ناودان های ساکن در درپوش ها را منزه فرمایید تا منافذ آن گشوده شود 
با لبریز کردن تشتک تحتانی از آب و روشن نمودن واترپمپ اطمینان حاصل فرمائید که مسیر آب در شلنگ و سه راهه و آب پخش کن ها گشوده است 
همینطور بخوانید : کلیه مطالب و روش های مربوط به منزل تکانی 
در حالتی‌که محور موتور لقی داراست میتوانید با به کارگیری از واشر اختصاصی , لقی آن را بگیرید . اما لقی کم اشکالی ندارد 
یاتاقان ها را روغن کاری نمائید . 
شناور را طوری تهیه کنید که آبی رنگ از تشتک یا این که روزنه اطمینان به خارج نریزد . 
شناورهای سابق جان دار در بازار یا این که به طور دو قطعه پلاستیک زانویی صورت بودند که با یک پیچ تهیه و تنظیم به نیز متصل شده بودند و در انتهای آن یک حباب پلاستیکی قرار داشت و یا این که به طور یک میله ی فلزی متصل به یک حباب پلاستیکی بودند . اخیراً شناوری را به بازار معرفی شده‌است که مشکلات شناورهای سابق را ندارد و بر روی خویش حباب پلاستیکی از عدد 1 تا 8 مدرج شده و می توان مقدار ی آبباطن کولر را با گرداندن حباب به خیر تهیه و تنظیم کرد . 

شرایط کنونی نوبت آن است که فلکه ی آب کولر را گشوده فرمایید تا از سالم شناور کولر اطمینان حاصل فرمائید . با دست و به آرامی شناور را بالا بیاورید و مشاهده کنید که فعالیت جدا آب صورت می پذیرد یا این که خیر . در‌حالتی که آب به صدق وارد کولر نمیشود یا این که فعالیت جدا کاملا انجام نمیشود شناور باید بده بستان گردد . 
بعداز در دست گرفتن شناور نوبت به بستن دوباره شیر تخلیه و آبگیری کولر است . حتماً بعد از بستن شیر تخلیه از ذیل کولر آن را در اختیار گرفتن فرمایید که چکه نداشته باشد . در شرایطی که شناور صحیح تهیه و تنظیم شده باشد مرحله آب باید یک سانتی متر زیر خیس از حداکثر طول شیر تخلیه متوقف شود , در غیر این صورت می بایست شناور را صحیح تهیه فرمایید . ضمناً اعتنا نمایید که مرحله کولر نسبت به زمین می بایست مرحله باشد . یعنی کولر به نحوی واقع شده باشد که آب هم راستا آن توده نشود . 

نویسنده : مدیر بازدید : 24 تاريخ : چهارشنبه 2 اسفند 1396 ساعت: 2:37
برچسب‌ها : کولر آبی،سرویس کولر,

پر مخاطب ها

خبرنامه

عضویت

نام کاربري :
رمز عبور :