قرارداد خدمات ( گودبرداری , خاکبرداری , حمل , تخلیه نخاله های ساختمانی و … . )

تعرفه تبلیغات در سایت
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس

آخرین مطالب

جستجوگر

یافته ها در جستجو

  امکانات وب

  پر مخاطب ها

  آرشیو مطالب

  برچسب ها

  حمل نخاله در غرب تهران

  طرفین قرارداد : 

  این قرارداد فیمابین کمپانی …………… . به نمایندگی …………… . به آدرس ………………………… . . گوشی تلفن …………… . که درین قرارداد صاحب کار نامیده می شود از یک طرف و آقای …………… . فرزند …………… . به شماره شناسنامه …………… . به آدرس ………………………… . . گوشی تلفن …………… . از سوی دیگر که پیمانکار نامیده می شود , مطابق با وضعیت و خصوصیات زیر امضاء و مبادله شوید . 

  ماده یک ـ موضوع قرارداد 

  عبارتست از عملیات گود برداری و خاکبرداری و بارگیری و حمل خامک محل احداث ساختمان ……………… . . بنا شده در ……………… . و تخلیه در گودهای مجاز شهرداری با به کارگیری از اتومبیل آلات مایحتاج از جمله بیل مکانیکی , لودر , کامیون . 

  ماده دو ـ سندها و مدارک قرارداد : 

  2 - 1 - قرارداد حاضر 

  2 - 2 - نقشه و خصوصیات فنی 

  2 - 3 - همه امر کارهایی که در زمان اجراء بوسیله صاحبکار یا این که دستگاه تحلیل بیان میگردد . 

  2 - 4 - آئین طومار حفاظتی کارگاه های ساختمانی و مبحث 12 ضوابط ملی ساختمان در رابطه با رعایت مورد ها مرتبط با عملیات گودبرداری و حمل و تخلیه خاک که فارغ از پیوست نمودن قسمتی از سندها قرارداد می‌باشد . 

  ماده سه ـ مبلغ قرارداد : 

  مبلغ کل قرارداد ………………… ریال هست که تا 25 درصد قابل ارتقا یا این که کاهش می‌باشد که براساس صورت موقعیت ترقی کار طبق تأیید دستگاه محاسبه قابل پرداخت خواهد بود . در صورتیکه حجم عملیات بیشتر شده بیش تر از 25 درصد مبلغ فوق الذکر باشد نیاز به تنظیم الحاقیه با بها های نو توافق شده فیمابین خواهد بود . مبلغ خاک کنده شده حاصل از ارتفاع * پهنا * طول زمین و بارگیری و حمل از قرار هر متر مربع …………… . . ریال می‌باشد . 

  تبصره یک : پیمانکار از مدل و ویژگی ها خاک مورد گود برداری اطلاع بدون نقص داراست و هیچگونه بیش تر بهایی از بابت محدودیت و صعوبت کار پرداخت نمی‌شود . 

  تبصره دو : بهای قسمتی از عملیات گودبرداری که به حیث رعایت مساله ایمنی بایستی به طور دستی انجام گردد از قرار هر متر مکعب خاک کنده شده و حمل شده به بیرون از کارگاه مبلغ ……………… . ریال می‌باشد . 

  تبصره سه : به این قرارداد هیچگونه تعدیلی وابستگی نمی گیرد . 

  تبصره چهار : بهای ساخت رمپ بوسیله بیل مکانیکی مبلغ ………………… ریال می‌باشد . 

  ماده چهار ـ نحوه پرداخت : 

  بعداز اتمام کار , پیمانکار مکلف است نسبت به تهیه و تنظیم صورت حالت شغل های انجام یافته مبادرت و بعد از تأیید نماینده صاحب کار و دستگاه بررسی با دقت به مفاد قرارداد نسبت به پرداخت مبلغ کارکرد بعد از کسر 10 درصد حسن انجام کار و 5 درصد مالیات مبادرت خواهد شد . 

  ماده پنج ـ مدت قرارداد : 

  مقطع انجام کار از مورخ عقد قرارداد و تحویل زمین به پیمانکار ………………… . . روز است . 

  تبصره یک : چنانچه که پیمانکار سبب ساز تأخیر یا این که طولانی شدن مقطع انجام کار گردد مطابق با موردها پیش گویی شده در قرارداد خلق و خوی خواهد شد . 

  تبصره دو : بنابر حیث صاحبکار درصورتی که که هیچگونه تقصیری ناشی از انجام کار و تعهدات پیمانکار نباشد تأخیرات اتفاق افتاده مجاز و زمان قرارداد بنابر حیث صاحب کار قابل تمدید هست . 

  ماده شش ـ تعهدات پیمانکار : 

  6 - 1 - پیمانکار از دفتر کار بازدید و از کم و کیف آن کاملاً باخبر است و همگی نقشه ها و خصوصیات فنی مرتبط با اجرای کار را رؤیت کرده است 

  6 - 2 - پیمانکار می می بایست در تمام فرایند کار در کارگاه حاضر بوده و در غیاب خویش نماینده تام الاختیار ذیصلاح با داده ها فنی ما یحتاج که مورد تأیید صاحبکار هم باشد حضور داشته باشد . 

  6 - 3 - پیمانکار جهت اجرای حسن انجام تعهدات خویش مبلغ ……………… . . ریال به طور محاسبه تضمین شده بانکی در قبال دریافت رسید تحویل صاحبکار کند . آنالیز مذکور بعد از اتمام کار با تقاضای پیمانکار مسترد میشود . 

  6 - 4 - پیمانکار از اهمیت و آلرژی فوق العاده کلیدی تحویل به موقع کار کاملاً آگاه میباشد و وفادار می شود که شغل های مورد قرارداد را برابر نقشه ها و خصوصیات داده شده سوای هیچگونه بهانه ای در موعد مقرر آغاز و به اتمام برساند در غیر اینصورت به شرح تحت خلق و خوی خواهد شد . 

  6 - 4 - 1 - در صورتی پیمانکار نسبت به استارت کار در موعد مقرر مبادرت ننماید , سپرده پیمانکار به نفع صاحب کار ضبط و قرارداد فیمابین فارغ از نیاز به هیچگونه تشریفات کنسل شده تلقی می‌گردد . 

  6 - 4 - 2 - در صورتیکه پیمانکار بعداز آغاز کار به هر علت کار را متوقف کند صاحب کار قادر است سوای نیاز به تأمین استدلال از دستگاه های قضایی و مراجع ذیصلاح نسبت به تهیه صورتجلسه کارکرد که به تأیید دستگاه ارزیابی رسیده مبادرت و یک ورژن از آن را تحویل پیمانکار کند . 

  6 - 5 - تهیه و تنظیم همه اتومبیل آلات مایحتاج از قبیل لودر , بیل مکانیکی و کامیون جهت گودبرداری و بارگیری و حمل خاک به بیرون از کارگاه و همینطور تهیه و تنظیم سوخت و بقیه مخارج خودرو آلات و تهیه و تنظیم و تأمین مواد غذایی و رفاهی کارمندان شاغل به عهده پیمانکار است . توضیح این‌که در صورت فساد هرکدام از اتومبیل آلات پیمانکار می می بایست سریعاً نسبت به تعمیر یا این که جایگزینی اتومبیل آلات تندرست به جای آنان مبادرت کند به صورتی که هیچگونه وقفه ای در انجام کار پیش نیاید . 

  6 - 6 - پیمانکار مکلف به بیمه کارمندان خویش است و مسئولیت تمامی حادثه ها ناشی از کار را به عهده گرفته در خصوص خسارات وارده به کارمندان خویش و دیگران ثالث هم پاسخگو خواهد بود و ملزم به رعایت همه اصول گودبرداری طبق آئین طومار حفاظتی کارگاه های ساختمانی و مبحث 12 ضوابط ملی ساختمان می‌باشد . 

  6 - 7 - به دست آوردن مجوز از ستاد پاکیزگی و شست و رفت شهر تهران ( سپنت ) جهت عبور و مرور خودرو آلات به محل کارگاه و بیرون از کارگاه و تخلیه مواد حاصل از گودبرداری و خاکبرداری در گودهای مجاز رقم خورده از سمت سپنت و همینطور پرداخت مخارج متعلقه از جمله عارضه ها و غیره به عهده پیمانکار می‌باشد . 

  نویسنده : مدیر بازدید : 0 تاريخ : چهارشنبه 23 اسفند 1396 ساعت: 12:47
  اخبار و رسانه هاهنر و ادبیاترایانه و اینترنتعلم و فن آوریتجارت و اقتصاداندیشه و مذهبفوتو بلاگوبلاگ و وبلاگ نویسیفرهنگ و تاریخجامعه و سیاستورزشسرگرمی و طنزشخصیخانواده و زندگیسفر و توریسمفارسی زبان در دیگر کشورهاads-123