قرارداد خدمات ( گودبرداری , خاکبرداری , حمل , تخلیه نخاله های ساختمانی و … . )

تعرفه تبلیغات در سایت

آخرین مطالب

آرشیو مطالب

امکانات وب

طرفین قرارداد : 

این قرارداد فیمابین کمپانی …………… . به نمایندگی …………… . به آدرس ………………………… . . گوشی تلفن …………… . که در‌این قرارداد صاحب کار نامیده می شود از یک طرف و آقای …………… . فرزند …………… . به شماره شناسنامه …………… . به آدرس ………………………… . . گوشی تلفن …………… . از سمت دیگر که پیمانکار نامیده می شود , مطابق با وضعیت و ویژگی ها پایین امضاء و مبادله شوید .  حمل نخاله ساختمانی جنوب تهران

ماده یک ـ موضوع قرارداد 

عبارتست از عملیات گود برداری و خاکبرداری و بارگیری و حمل خامک محل احداث ساختمان ……………… . . بنا شده در ……………… . و تخلیه در گودهای مجاز شهرداری با به کارگیری از اتومبیل آلات ما یحتاج از جمله بیل مکانیکی , لودر , کامیون . 

ماده دو ـ اسناد و مدارک قرارداد : 

2 - 1 - قرارداد حاضر 

2 - 2 - نقشه و ویژگی ها فنی 

2 - 3 - تمامی امر کارهایی که در زمان اجراء به وسیله صاحبکار یا این که دستگاه محاسبه بیان می‌شود . 

2 - 4 - آئین طومار حفاظتی کارگاه های ساختمانی و مبحث 12 ضوابط ملی ساختمان در رابطه با رعایت مورد ها مرتبط با عملیات گودبرداری و حمل و تخلیه خاک که فارغ از پیوست نمودن بخشی از ورقه ها قرارداد می‌باشد . 

ماده سه ـ مبلغ قرارداد : 

مبلغ کل قرارداد ………………… ریال هست که تا 25 درصد قابل ارتقا یا این که کاهش می‌باشد که براساس صورت حالت ترقی فعالیت طبق تأیید دستگاه چک قابل پرداخت خواهد بود . در صورتیکه حجم عملیات بیشتر شده بیش تر از 25 درصد مبلغ فوق الذکر باشد نیاز به تنظیم الحاقیه با بها های نو توافق شده فیمابین خواهد بود . مبلغ خاک کنده شده حاصل از ارتفاع * پهنا * طول زمین و بارگیری و حمل از قرار هر متر مربع …………… . . ریال میباشد . 

تبصره یک : پیمانکار از جور و خصوصیات خاک مورد گود برداری اطلاع بدون نقص دارااست و هیچگونه طولانی تر بهایی از بابت محدودیت و صعوبت فعالیت پرداخت نمیشود . 

تبصره دو : بهای جزو عملیات گودبرداری که به حیث رعایت مساله ایمنی باید به طور دستی انجام گردد از قرار هر متر مکعب خاک کنده شده و حمل شده به بیرون از کارگاه مبلغ ……………… . ریال می‌باشد . 

تبصره سه : بدین قرارداد هیچگونه تعدیلی وابستگی نمی گیرد . 

تبصره چهار : بهای ساخت رمپ بوسیله بیل مکانیکی مبلغ ………………… ریال میباشد . 

ماده چهار ـ نحوه پرداخت : 

بعد از اتمام عمل , پیمانکار مکلف است نسبت به تنظیم صورت موقعیت شغل های صورت گرفته مبادرت و بعداز تأیید نماینده صاحبکار و دستگاه ارزیابی با دقت به مفاد قرارداد نسبت به پرداخت مبلغ کارکرد بعداز کسر 10 درصد حسن انجام فعالیت و 5 درصد مالیات مبادرت خواهد شد . 

ماده پنج ـ مدت قرارداد : 

زمان انجام فعالیت از مورخ عقد قرارداد و تحویل زمین به پیمانکار ………………… . . روز هست . 

تبصره یک : در صورتیکه که پیمانکار سبب تأخیر یا این که طولانی شدن بازه زمانی انجام عمل گردد مطابق با موردها پیش گویی شده در قرارداد خلق خواهد شد . 

تبصره دو : بنابر لحاظ صاحب کار درصورتی که که هیچگونه تقصیری ناشی از انجام فعالیت و تعهدات پیمانکار نباشد تأخیرات اتفاق افتاده مجاز و دوران قرارداد بنابر لحاظ صاحبکار قابل تمدید است . 

ماده شش ـ تعهدات پیمانکار : 

6 - 1 - پیمانکار از دفتر بازدید و از کم و کیف آن کاملاً آگاه می‌باشد و همگی نقشه ها و خصوصیات فنی مرتبط با اجرای فعالیت را رؤیت کرده است 

6 - 2 - پیمانکار می باید در تمام پروسه فعالیت در کارگاه حاضر بوده و در غیاب خویش نماینده تام الاختیار ذیصلاح با داده ها فنی مایحتاج که مورد تأیید صاحبکار هم باشد حضور داشته باشد . 

6 - 3 - پیمانکار جهت اجرای حسن انجام تعهدات خویش مبلغ ……………… . . ریال به طور تحلیل تضمین شده بانکی در قبال دریافت رسید تحویل صاحب کار کند . محاسبه مذکور بعداز اتمام عمل با تقاضای پیمانکار مسترد می شود . 

6 - 4 - پیمانکار از اهمیت و آلرژی فوق العاده حساس تحویل به موقع عمل کاملاً آگاه است و وفادار میشود که شغل های زمینه قرارداد را برابر نقشه ها و خصوصیات داده شده فارغ از هیچگونه بهانه ای در موعد مقرر استارت و به اتمام برساند در غیر اینصورت به شرح پایین خوی خواهد شد . 

6 - 4 - 1 - در‌صورتی‌که پیمانکار نسبت به استارت عمل در موعد مقرر مبادرت ننماید , سپرده پیمانکار به نفع صاحبکار ضبط و قرارداد فیمابین فارغ از نیاز به هیچگونه تشریفات کنسل شده تلقی می‌گردد . 

6 - 4 - 2 - در صورتیکه پیمانکار بعداز آغاز عمل به هر علت فعالیت را متوقف کند صاحبکار قادر است سوای نیاز به تأمین ادله از دستگاه های قضایی و مراجع ذیصلاح نسبت به تهیه و تنظیم صورتجلسه کارکرد که به تأیید دستگاه آنالیز رسیده مبادرت و یک ورژن از آن را تحویل پیمانکار کند . 

6 - 5 - تهیه و تنظیم تمامی خودرو آلات مایحتاج از قبیل لودر , بیل مکانیکی و کامیون جهت گودبرداری و بارگیری و حمل خاک به بیرون از کارگاه و همینطور تنظیم سوخت و بقیه مخارج اتومبیل آلات و تهیه و تنظیم و تأمین مواد غذایی و رفاهی کارکنان شاغل به عهده پیمانکار است . توضیح این که در صورت فساد هرکدام از خودرو آلات پیمانکار می می بایست سریعاً نسبت به تعمیر یا این که جایگزینی خودرو آلات سلامت به جای آن ها مبادرت کند به صورتی که هیچگونه وقفه ای در انجام عمل پیش نیاید . 

6 - 6 - پیمانکار مکلف به بیمه کارمندان خویش است و مسئولیت تمامی حادثه ها ناشی از فعالیت را به عهده گرفته درباره‌ی خسارات وارده به کارکنان خویش و دیگرافراد ثالث هم پاسخگو خواهد بود و ملزم به رعایت همه اصول گودبرداری طبق آئین طومار حفاظتی کارگاه های ساختمانی و مبحث 12 ضوابط ملی ساختمان میباشد . 

6 - 7 - به دست آوردن مجوز از ستاد پاکیزگی و تمیزکاری شهر تهران ( سپنت ) جهت عبور و مرور اتومبیل آلات به محل کارگاه و بیرون از کارگاه و تخلیه مواد حاصل از گودبرداری و خاکبرداری در گودهای مجاز رقم خورده از طرف سپنت و همینطور پرداخت مخارج متعلقه از جمله دلایل و غیره به عهده پیمانکار هست . 

نویسنده : مدیر بازدید : 0 تاريخ : شنبه 26 اسفند 1396 ساعت: 11:06
برچسب‌ها : حمل نخاله.حمل نخاله ساختمانی.حمل نخاله در تهران,

پر مخاطب ها

خبرنامه

عضویت

نام کاربري :
رمز عبور :